Bahreyn’ın büyük alimlerinden yargılanmasına yönelık avrupa şii alimler federasyonunun protesto bildirisi

BAHREYN’IN BÜYÜK ALİMLERİNDEN ŞEYH İSA KASIM’IN YARGILANMASINA YÖNELIK AVRUPA Şİİ ALİMLER VE İLAHIYATÇILAR FEDERASYONUNUN PROTESTO BİLDİRİSİ BİSMİLLAHIRRAHMANIRRAHİM “Zulüm ve haksızlığa uğrayan kimse müstesna Allah kötülüğün açıkça söylenmesini sevmez. Allah işitendir ve bilendir.” (Nisa 148) Bir kez daha Bahreynin zalim hükümeti bu ülkenin müslüman halkı ve büyük din alimi Şeyh İsa Kasım’a karşı akılsızca tutum ve…

AVRUPA Şİİ ALİMLER FEDERASYONUNUN DÖRDÜNCÜ KONFERANSI

Avrupa Şii alimler ve Teologları, İslam açısından barış ve güvenlik adı altında üç günlük bir seminer düzenlediler. Almanyanın farklı ülkelerinden 150 alim ve alimenin katılmasıyla Hamburg İslam Merkezinde 13 ila 15 tarihleri arasında düzenlenen bu ilmi konferansta İslam açısından barış ve güvenlik hususu farklı yönleriyle ele alınıp incelendi. Bu başlık altında konferansın sekreterliğine gönderilen makaleler…

Gazze ve Irak‘taki Mazlumlar İçin Toplu Dua Merasimi

Farklı dinlere mensub din alimleri, Gazze ve Irak‘taki mazlumlara dua etmek için İmam Ali Camisinde bir araya geldi. Almanya İslam Akademisi’ni (IAD) göstermiş olduğu çabalar neticesinde 14 Temuz 2014 tarihinde Tevhidi dinlerin (Yahudi, Hrıstiyan ve İslam) temsilcileri Gazze, Irak, Suriye ve Bahreyn‘deki mazlumlara, dünya barışı ve güvenliği için biraraya gelerek dua ettiler.  Aynı zamanda barış…

ALMANYA VE HOLLANDA ŞİA ALİMLERİNİN SEKİZİNCİ TOPLANTISI

Almanya ve Hollanda’da yaşayan Şia alimlerinin Muharrem öncesi sekizinci dönem toplantısı İmam Huseyin (a.s )’ın kişiliği ve kıyamının tanıtılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve öncelikler başlığı altında 21 Ekim tarihinde Hamburg İslam Merkezinde düzenlendi. Almanya  ve  Hollanda’da  yaşayan   Şia alimlerinin  Muharrem  öncesi sekizinci dönem  toplantısı  İmam  Huseyin  (a.s )’ın   kişiliği  ve  kıyamının  tanıtılmasında dikkat edilmesi …

İslam ve Hiristiyanlık arasında Diyalog

HAZRETİ MERYEMİN KİŞİLİĞİ IŞIĞINDA KADININ İSLAM VE HİRİSTİYANLIKTA Kİ YERİ Hazreti  İsa  Mesih  (a.s)’ın doğumunun   yıl  dönümünün  arefesinde “Hazreti  Meryemin  kişiliği  ışığında  İslam ve   Hiristiyanlıkta  kadın” konulu  bir   toplantı, müslüman ve  hiristiyan toplum  temsilcileri ile iki  dinin uzmanlarının  katılımıyla 14 aralık   akşamı   Hamburg  İslam  Merkezinde düzenlendi. Kur’anı  Kerimden  ayetlerin  tilavet edilmesiyle  başlayan   bu  toplantıda  daha  sonra  İmam Ali  Camisi  İmamı ve  Hamburg  İslam Merkezi  başkanı  Ayetullah  Ramazani  bir  konuşma   yaptı. Akabinde   Kuzey Almanya  Protestan  Kilisesinin  müslümanlarla  ilişkilerden  sorumlu  Papazı  Aksel  Matyba ile Almanya Katolik  kilisesinin  Kuzey Almanya diyalog  sorumlusu  ve  aynı  zamanda İslam ve Hiristiyanlık  tartihi araştırmalar  kurumu  başkanı Keşiş   Richard Nenstiel  birer konuşma  yaptılar. Ayetullah  Ramazani  konuşmasında  bütün Peygamberlerin  ortak  hedefinin insanlığı doğru  yola  yönlendirmek,  hakka  hidayetini  sağlamak olduğunu  vurgulayıp  sözlerini  şöyle  sürdürdü. Bu   günler  bir  yandan  Hazreti  İsa  (a.s)’ın doğum  gününe  tekabul  ederken  öte  yandan  İslam  peygmaberi Hazreti  Muhammedin…

Aleviler mi Şii Yoksa Şiiler mi Alevi ve kim Sünnidir?

Yazar: Burhanettin Dağ Allah’ın adıyla Mezhepler ve ekoller  hakkında   bir  tanım  yapıldığı zaman, ilmi hareket edilmeli, ilmi gerçekçilik  siyasi, sosyal veya  kültürel  mülahazalara ve maksatlara  feda edilmemeli ve   bu  bağlamda  objektiv olunmalı ve subjektiv  yaklaşımlardan  şiddetle  kaçınmak  gerek. Biz  bir  mektep veya mezhep  hakkında  bir   tanım ve  yorum  yaptığımızda mezhebin  tarihi  gelişim  seyri  ile  temel itikadi, kelami  ve ameli ilke ve  prensiplerini esas alarak  hareket etmeliyiz. Aksi  takdirde  ilmilikten   uzaklaşmış ve konuya  bağımsız  bir yaklaşım sergilemiş  olamayız. Yaşadığımız   bu  asırda, ilim  alanında  çok büyük  illerlemeler kaydedilmiştir, çağ ilim çağıdır.  Ancak  gerek  dini ve  gerekse  bilimsel ilerlemeler  maalesef  siyasilerin esaretinden  kurtulmamıştır.  Asrımız  bir açıdan da  ilmin esareti asrıdır. Bilim adamlarının  buluş ve  keşfiyatları sayesinde bu kadar  kıyımlar  yapılmakta ve…

“Uluslararası İslam Âlimleri Açısından Tekfirci ve Radikal Akımlar Tehlikesi Kongresi” Konuklarınının İslam İnkılâbı Rehberi tarafından Kabul Edilmesi

Bugün (Salı) Tahran’da “Uluslararası İslam Âlimleri Açısından Tekfirci ve Radikal Akımlar TehlikesiKongresi” konulu uluslararası konferansa katılan din âlimleri, düşünürler ve konuklarını kabul eden İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, son yıllarda tekfirci akımların ihya edilmesinin müstekbirlik tarafından İslam dünyası için oluşturulmuş bir sorun olarak niteleyerek, habis tekfirci akımın, Amerika, sömürgeci devletler ve Siyonist İsrail…

İslam, Entegrasyon ve Medyanın Rolü

Yer: Hamburg Üniversitesi, Philturm. Salon E, Von Melle Park 6 Tarih: 28.06.2007    18.30-21.00 Katılımcılar:IZH: Ayetullah Hüseyin Kaimmekami- Hamburg İslam Merkezi imam ve yöneticisi, IEUS başkanı SIIBA: Behnam Said- toplantı yöneticisi Yeşiller Partisi: Nebahat Güçlü- Göçmenlik ve entegrasyon Der Spiegel: Gunther Latsch- Gazeteci, ‘Kıble: Almanya’ makalesi eş yazarı (Spiegel Nr. 13, 23.03.2007) Der Stern: Albrecht Metzger- Gazeteci, ‘İslamiyet’ kitabı…