İslam ve Hiristiyanlık arasında Diyalog

HAZRETİ MERYEMİN KİŞİLİĞİ IŞIĞINDA KADININ İSLAM VE HİRİSTİYANLIKTA Kİ YERİ Hazreti  İsa  Mesih  (a.s)’ın doğumunun   yıl  dönümünün  arefesinde “Hazreti  Meryemin  kişiliği  ışığında  İslam ve   Hiristiyanlıkta  kadın” konulu  bir   toplantı, müslüman ve  hiristiyan toplum  temsilcileri ile iki  dinin uzmanlarının  katılımıyla 14 aralık   akşamı   Hamburg  İslam  Merkezinde düzenlendi. Kur’anı  Kerimden  ayetlerin  tilavet edilmesiyle  başlayan   bu  toplantıda  daha  sonra  İmam Ali  Camisi  İmamı ve  Hamburg  İslam Merkezi  başkanı  Ayetullah  Ramazani  bir  konuşma   yaptı. Akabinde   Kuzey Almanya  Protestan  Kilisesinin  müslümanlarla  ilişkilerden  sorumlu  Papazı  Aksel  Matyba ile Almanya Katolik  kilisesinin  Kuzey Almanya diyalog  sorumlusu  ve  aynı  zamanda İslam ve Hiristiyanlık  tartihi araştırmalar  kurumu  başkanı Keşiş   Richard Nenstiel  birer konuşma  yaptılar. Ayetullah  Ramazani  konuşmasında  bütün Peygamberlerin  ortak  hedefinin insanlığı doğru  yola  yönlendirmek,  hakka  hidayetini  sağlamak olduğunu  vurgulayıp  sözlerini  şöyle  sürdürdü. Bu   günler  bir  yandan  Hazreti  İsa  (a.s)’ın doğum  gününe  tekabul  ederken  öte  yandan  İslam  peygmaberi Hazreti  Muhammedin…