Hamburg İslam Merkezinde Bayram Yemeği Ziyafeti

Ramazan Bayramı münasabetiyle Hamburg’ta yaşayan farklı dinlere mensup müslüman ve gari müslim olmak üzere önemli şahsiyetler Çarşamba günü 30 Temmuz 2014 tarihinde Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen akşam yemeğinde bir araya geldiler. Ramazan Bayramı münasabetiyle Hamburg’ta yaşayan farklı dinlere mensup müslüman ve gari müslim olmak üzere önemli şahsiyetler Çarşamba günü 30 Temmuz 2014 tarihinde Ramazan Bayramı…

TEKFİRİ FİTNEYİ KINAYAN BASIN AÇIKLAMASI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM ‘‘Böylece  sizi, insanlara  tanık olasınız ve  peygamber de  size tanık  olsun  diye, orta  bir ümmet  kıldık“  Bakara  143 Kur’anı  Kerim‘in  ifade ettiği  üzere Yüce  Allah İslam  ümmetini  orta ( mutedil) ifrat ve  tefritten ari ve beri  bir  ümmet  kılmıştır. Kur’anın  mensuplarına   tavsiyesi aşırılıktan ve  gevşeklikten  kaçınmaktır. Çünkü  ifrat  ve  aşırlığın  tarihi  insanlık  tarihi  kadara eskiye   dayanmaktadır. Aşırılığın  rengi ve   niteliği  her  yere   ve  zamana  göre  farklılık  arzedebilir.  Milliyetçilik  kültüründe   ‘‘ Milli-  kavmi“   bir  renge  sahiptir. Dini  kültürde ise  “dini-mezhebi“  bir   renge  bürünür.  Halbuki aşırılık ve  fanatiklik  hiç  bir  dini   ve  mezhebi  öğretiyle  uyum  arzetmez.   Çoğu  zamanlar  aşırılık,  dini  tüm değerler ve  öğretilerle apaçık  bir  tezad  içerisindedir. Musbet  bir  milliyetçilik,  aşırılığı   yani   başka  kavim ve  milletlerin  tahkir,  ihanetini   veya etnik  temizliği  kabul  etmez. Ancak tarih  sürecinde  aşırılık ve   cehalet  hep  beraber  olagelmiştir.  Tabiri  caizse  ikiz  kardeş   olmuşlardır. Halbuki  Allah  peygamberleri  insanları   ilme, akla , marifete, irfan ve  burhana  davet etmek  için  göndermiştir. Dolayısıyla her  türlü  ifrat,  aşırılık,   fanatiklik veya  katı  ve  yüzeysel  dini  yorumlar ilahi  dinlerin  öğreti ve  prensipleriyle  asla   ve  kat’a  bağdaşmaz ve  örtüşmez.  Öte  yandan  cehaletten  kaynaklanan   bu  eğilimler  yanlızca  geçmiş  asırlara   munhasır  eğilimler  değildir. İlmin…